Hvordan foregår vores typiske hushandler?

Første skridt er at vi laver en repræsentationsaftale. Efterfølgende får vi lavet en behovs- eller investeringsanalyse af vores klients situation, og på baggrund af den analyse finder vi relevante ejendomme frem til inspiration i første omgang.

Det arbejde bliver oftest foretaget, mens vores klient er i Danmark. På baggrund af denne løbende justering finder vi interessante og repræsentative ejendomme, som vores klient besigtiger på en tur til Florida eller Californien.

Besigtigelse

Besigtigelsesturene foregår i det tempo, som passer vores klient, og vi tager naturligvis hensyn til eventuelt deltagende børn. Det skal være en sjov og rar oplevelse for alle deltagere.

På en typisk besigtigelsestur bliver den første dag brugt på at kigge bredt på forskellige størrelser boliger, boligtyper (lejligheder, rækkehuse og villaer), resorts og i forskellige prisniveauer for at vores klienter får et indblik i markedet. Anden dagen bruger vi på en mere tilbundsgående fremvisning på baggrund af indtrykkene fra første dagen.

Udvælgelse og indhenting af informationer

Vi indhenter løbende oplysninger om udlejningshistorie, fremtidige udlejninger som kan overtages og en masse andre relevante oplysninger, så vi kan have en løbende dialog med vores klienter om fordele og ulemper ved de enkelte ejendomme.

Forhandling og købstilbud

På baggrund af vores løbende dialog bliver der fremsat typisk skriftligt købstilbud, og efter forhandling vil der normalt skulle indsættes et depositum på en båndlagt konto for at sikre sælgeren i forbindelse med handlen.

Husinspektion og Escrow

Vi koordinerer husinspektionen og har løbende kontakt til Escrow/Title firmaet, som står for overdragelsen af penge og skøde.

Overtagelse

Købers omkostninger i forbindelse med køb af ejendom i USA er meget begrænsede, så længe der ikke bliver optaget lån i den amerikanske ejendom. Overtagelsen af ejendommen kan ske hurtigt eller langsomt helt afhængig af forhandlingen mellem køber og sælger. Vi kan, hvis vores klient har midlerne til umiddelbar rådighed, lave overtagelse på 14 dage, men det mest normale er 4-6 uger.

Hverdagen efter købet

Vi kan hjælpe med til sikre udlejningen og den daglige vedligeholdelse af boligen. Vi holder øje med vores klienters ejendomme, og vi hjælper med at sikre en tilfredsstillende dagligdag for vores klienter.